start
onas repertuar fotokronika
smwyzyny
ofertanok rozkladzajec klubseniora wynajemsal kontakt

 

 

Rusza kolejny etap Programu Brydz60plus. Zainteresowanie jest bardzo duże, oczekiwania również, a program - urozmaicony. Patronat nad Programem objął Arcymistrz Światowy, wielokrotny Mistrz Świata. Europy, Polski i Ursynowa, Janusz Połeć. Zajęcia będą się odbywały dwa-trzy razy w tygodniu, oprócz teorii będzie można sprawdzać umiejętności w praktyce podczas turniejów doszkalających. Może to droga prowadząca do udziału w sierpniowym Grand Prix Warszawy, znakomicie zorganizowanym tygodniowym maratonie brydżowym, w którym gra już kilkoro uczestników poprzedniej edycji Programu Brydz60plus?
Początek zajęć 7 września 2017, o 9.30, w Centrum Sportów Umysłowych przy Polinezyjskiej 10 na Ursynowie. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik. Miejsca jeszcze są, chętni mogą pisać na adres lubiebrydza@wp.pl lub dzwonić 660 457 457. A potem – same przyjemności przy brydżowym stoliku, gimnastyka umysłowa, nowi znajomi, trochę adrenaliny – i jesienią chce się żyć!

 

HARMONOGRAM

realizacji kolejnego Etapu Programu „Brydż 60 +” - JESIEŃ 2017r. „Grasz w brydża żyjesz dłużej bez Alzheimera”, to niezmienne motto naszego działania, w procesie integracji pokoleń i środowisk!

Koordynator Krajowy dr Marek Małysa - PZBS
Koordynator Programu Stanisław Wzorek - tel. 509578284

A)
Kierownik grupy NOK - Natolin - p. Małgorzata Maruszkin - tel. 660457457
Kierownik grupy DK - Hugonówka - p. Sławomir Kamecki - tel. 501385472

B). Wykładowcy:  
* Piotr Dybicz - tel. 501772380;
** Janusz Maliszewski - tel. 605655382;
*** Arkadiusz Ciechomski - tel. 600979770.

C). Miejsca i terminy zajęć: plik pdf

D). Inauguracja realizacji Programu: 07.09.2017r. godz. 9.30 w Centrum Sportów
Umysłowych, ul. Polinezyjska 10.
Uroczyste zakończenie, wręczenie Adeptom
Certyfikatów - 14.12. 2017r. o godz. 9.30 - w C.S.U.

E). Zapisy do Programu i wpisowe 20.00 zł przyjmować będą:
p. Małgorzata Maruszkin - tel. 660457457, mail: malgomaruszkin@gmail.com,
i Sławomir Kamecki - tel. 501385472, mail: skamecki@artinfo.pl, do 31.08.2017r. oraz w Sekcji Brydża NOK, w każdy wtorek, czwartek i sobotę od godz. 11.00 do 20.00.
Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszenia.
Każdy uczestnik Programu otrzyma od Koordynatora podręcznik.

Warszawa 19.06.2017r.
Opracował: Stanisław Wzorek - tel. 509578284.


W związku z zaplanowanym remontem pomieszczeń, w  lipcu i sierpniu nie mogą być przyjmowane bezpośrednie zapisy do Programu Brydż 60+, jak również przyjmowanie wpisowego w Sekcji  Brydża NOK. Zainteresowanych zapraszamy dopiero w dniach 2 i 5 września od godz. 11.00 -20.00. Ci, którzy nie zdąża, prosimy do C.S.U. na ul. Polinezyjską 10 w dniu 7 września na godz. 9.00!

Warszawa 30.06.2017 r.                  
Kierownik Grupy NOK Małgorzata Maruszkin

 

INFORMACJE
Sekcji Brydża Sportowego NOK ul. Na Uboczu 3

Kierownictwo Sekcji: Stanisław Wzorek i Mirosława Swoboda z-ca ds. finansowych.
A). Sesje brydżowe odbywają się we wtorki, czwartki i soboty od godz.11.00 – 20.00 w Sekcji Brydża NOK ul. Na Uboczu 3.
B). Turnieje w Mistrzostwach Ursynowa o Puchar Burmistrza będą odbywać się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz.17.30 w siedzibie W.Z.B.S przy ul Polinezyjska 10.
C). Wewnętrzne Turnieje dokształcające, jako kontynuacja „Programu Brydż 60 +”, będą się odbywać we czwartki (2 razy w miesiącu) o godz. 11.00 w siedzibie W.Z.B.S. przy ul Polinezyjska 10.
D). Składki członkowski należy opłacać regularnie do 10 danego m-ca.  Osoby, nie będące członkami, a chcące uczestniczyć w rozgrywkach wpłacają przy wejściu 5 zł do skarbonki.
E). W pomieszczeniach Sekcji, jak w całym budynku, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Dotkliwe kary nakładane są za używanie wulgarnych słów.
F). O nie ujętych powyżej sprawach  Regulaminowych  informują, w razie potrzeby, członkowie Zarządu Sekcji i do nich należy ich interpretacja. Sekcja nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie pobytu w pomieszczeniach Sekcji  i NOK-u.
G). Członkowie Sekcji uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez zaprzyjaźnione sekcje w Rykach, Dęblinie i Puławach, na zasadzie rewanżu. Koszty pokrywają sami zawodnicy.
Warszawa 2.01.2017r. opracował: Stanisław Wzorek k:509578284

REGULAMIN
Mistrzostw Ursynowa o Puchar Burmistrza /wyciąg/
1. Organizatorem Turnieju jest Sekcja Brydża Sportowego NOK .S.M. „Wyżyny”, pod merytorycznym nadzorem Naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy i przebiega  zgodnie z przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego.
2. Ma charakter cykliczny i odbywać się będzie w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.30 w siedzibie W.Z.B.S. przy ul Polinezyjska 10.
3. W każdym Turnieju zarezerwowane są 4 stoliki dla członków Sekcji Brydża NOK.
4. Zapisy do Turnieju przyjmowane są przez  sędziów przed Turniejem i kończą się w momencie wyczerpania limitu miejsc.
5. Podział funduszu wpisowego: 70% na nagrody Turnieju; 10% na nagrody długofalowe i 20% na fundusz organizatora, w tym na wewnętrzne Turnieje dokształcające Sekcji Brydża NOK.
6. Zasady punktacji długofalowej (pdf) w Mistrzostwach Ursynowa:
za 1 miejsce – ilość par x1.5 (zaokrąglone w górę), za ostatnie miejsce 1pdf - obniżka automat; dodatkowo za 1, 2, i 3 miejsce odpowiednio +3, + 2 + 1; lokaty dzielone dzielą się PDF-ami (zaokrąglone w górę). Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
7. Postanowienia końcowe:
- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, konieczne jest przestrzeganie „Zasad dobrych obyczajów” - za ich nie przestrzeganie mogą być nakładane kary przez Sędziego zawodów, a w rażących przypadkach służby porządkowe Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
- organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podawania przyczyn.
- interpretacja w/w i innych zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
8. Daty Mistrzostw:
styczeń - 31;
luty - 28;
marzec - 28;
kwiecień - 25;
maj - 30;
czerwiec - 27;
lipiec - 25;
sierpień - Grand Prix;
wrzesień - 26;
październik - 31;
listopad - 28;
grudzień - 19.

9. Daty Turniejów wewnętrznych - dokształcających:
styczeń: 05 i 26;
luty: 02 i 09;
marzec: 09 i 23;
kwiecień: 13 i 27;
maj: 04 i 18;
czerwiec: 08 i 22;
lipiec: 13 i 27;
sierpień: Grand Prix;
wrzesień: 07 i 28;
październik: 12 i 26;
listopad: 09 i 30;
grudzień: 14 i 28.

Podczas I Turnieju Mistrzostw w 2017 r. - 31 stycznia (wtorek) nastąpi UROCZYSTE  podsumowanie X-Jubileuszowych Mistrzostw.

Warszawa, 12 grudnia 2016r. Stanisław Wzorek.

 

R E G U L A M I N

Turniejów  brydża Sportowego podczas „Festiwali dla myślących”

 1. Organizatorem turniejów brydżowych są: Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcące-integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich”,
  ul. Podchorążych 49/61 w Warszawie, a koordynatorem Festiwalu jest Adam Zieliński tel.: 602 28 28 28.
 2. Turnieje przygotuje i przeprowadzi Sekcja Brydża Sportowego NOK.
 3. Zawody sędziuje sędzia wg regulaminu i zgodnie z przepisami PZBS, parami, na maxy, na dystansie od 22-26 rozdań.
 4. Zgłoszenia do turnieju brydżowego przyjmuje sędzia zawodów do chwili wyczerpania wszystkich wolnych  miejsc, ale nie dłużej niż 30 min przed zawodami.
 5. Wpisowe w wysokości 25 zł przyjmuje organizator Turnieju, które przeznaczone jest na koszty organizacyjne i nagrody rzeczowe.
 6. Nagrody /puchary, dyplomy itp./ przyznawane są za zajęcia miejsca od 1-6, lub od 1-3, w zależności od ilości uczestników.
 7. W zawodach nie wolno stosować wysoce sztucznych systemów licencyjnych np. „silny pas”.
 8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga na miejscu Sędzia zawodów
  i od jego decyzji nie ma odwołania.
 9. Podczas zawodów wymagane jest przestrzeganie dobrych obyczajów.
 10. W budynku gdzie rozgrywany jest Turniej, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.

Warszawa 24.05.2017 r.

 

FESTIWAL DLA MYŚLĄCYCH PIERWSZA edycja 17 czerwca 2017 roku.
Gdzie: Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich, Podchorążych 49/61, Warszawa.
W ramach pierwszej edycji FESTIWALU DLA MYŚLĄCYCH, odbył się Turniej Brydżowy pod patronatem Sekcji Brydżowej Natolińskiego Ośrodka Kultury płk. Stanisława Wzorka.
Startowało 25 par. Najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci Natolińskiego Ośrodka Kultury. Turniej zakończył się zwycięstwem pary: Jacek Kopretta – Artur Rutkowski KBS Legionowianin Drugie miejsce zajęła para ciągle młodych 88-mio latków: Tadeusz Hofman – Zbigniew Strzelczykowski z Team-u Natolin Warszawa. Trzecie miejsce wywalczyła para: Andrzej Laskowski – Janusz Kucharski z Team-u Natolin.
Turniej sędziował, jak zwykle perfekcyjnie, Włodzimierz Rutkowski. Pełne wyniki Turnieju, wraz z opisem wszystkich rozdań, można znaleźć na stronie Warszawskiego Związku Brydża Sportowego: warsbrydz.pl Festiwal dla myślących 17 czerwca 2017 roku.
Słowa uznania dla organizatorów Festiwalu z Panem Adamem Zielińskim na czele.
Terminy następnych turniejów brydżowych w ramach FESTIWALU DLA MYŚLĄCYCH: 9 września 2017, 2 grudnia 2017 w tym samym miejscu.


Stanisław Wzorek, Mirka Swoboda, Joanna Serwatowska, Bogdan Dejnakowski.


Organizator Adam Zieliński wśród zwycięzców Turnieju.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kluby Brydż60+ zaczynają ze sobą współpracować a nawet sportowo RYWALIZOWAĆ. 14.06.2017 doszło do pierwszego w Polsce (czyli historycznego) meczu teamów pomiędzy klubami Brydż 60+ z Ursynowa i Konstancina-Jeziornej. Wygrał Ursynów, ale rewanż już... wkrótce. Warto dodać, iż niemal wszyscy uczestnicy meczu zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami lub upominkami.