start
onas repertuar fotokronika
smwyzyny
ofertanok rozkladzajec klubseniora wynajemsal kontakt

 

 

 

BRYDŻ – MAGICZNA GRA
Brydż to gra towarzyska i dyscyplina sportowa. Nie ma żadnych barier wiekowych, zawodowych czy wynikających z niesprawności, a uczniowie uczęszczający na lekcje brydża osiągają lepsze wyniki w nauce niż ich niegrający koleżanki i koledzy. Brydż pomaga zapobiegać rozwojowi choroby Alzhaimera wśród seniorów, a kontakty towarzyskie stanowią  antidotum na plagę XXI wieku, jaką jest samotność. To choroba atakująca i młodych, i starszych.
Na początku marca poinformujemy o dacie rozpoczęcia realizacji nowego "Programu Brydż 60+" dla chętnych pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności rozgywania. Zapisy i bliższych informacji udzielał będzie Kierownik grupy kol. Karol Kasperkiewicz tel. 693 699 731, mail: kasperkiewicz.k@wp.pl.

 

INFORMACJE
Sekcji Brydża Sportowego NOK ul. Na Uboczu 3

Kierownictwo Sekcji: Stanisław Wzorek. Janusz Kucharski - pierwszy zastępca Kierownika.
A). Sesje brydżowe odbywają się we wtorki, czwartki i soboty od godz.11.00 – 20.00 w Sekcji Brydża NOK ul. Na Uboczu 3.
B). Turnieje w Mistrzostwach Ursynowa o Puchar Burmistrza będą odbywać się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz.17.30 w siedzibie W.Z.B.S przy ul Polinezyjska 10.
C). Wewnętrzne Turnieje dokształcające, jako kontynuacja „Programu Brydż 60 +”, będą się odbywać we czwartki (2 razy w miesiącu) o godz. 11.00 w siedzibie W.Z.B.S. przy ul Polinezyjska 10.
D). Składki członkowski należy opłacać regularnie do 10 danego m-ca.  Osoby, nie będące członkami, a chcące uczestniczyć w rozgrywkach wpłacają przy wejściu 5 zł do skarbonki.
E). W pomieszczeniach Sekcji, jak w całym budynku, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Dotkliwe kary nakładane są za używanie wulgarnych słów.
F). O nie ujętych powyżej sprawach  Regulaminowych  informują, w razie potrzeby, członkowie Zarządu Sekcji i do nich należy ich interpretacja. Sekcja nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie pobytu w pomieszczeniach Sekcji  i NOK-u.
G). Członkowie Sekcji uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez zaprzyjaźnione sekcje w Rykach, Dęblinie i Puławach, na zasadzie rewanżu. Koszty pokrywają sami zawodnicy.
Warszawa 2.01.2018 r. opracował: Stanisław Wzorek k:509578284

REGULAMIN
Mistrzostw Ursynowa o Puchar Burmistrza /wyciąg/
1. Organizatorem Turnieju jest Sekcja Brydża Sportowego NOK .S.M. „Wyżyny”, pod merytorycznym nadzorem Naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy i przebiega  zgodnie z przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego.
2. Ma charakter cykliczny i odbywać się będzie w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.30 w siedzibie W.Z.B.S. przy ul Polinezyjska 10.
3. W każdym Turnieju zarezerwowane są 4 stoliki dla członków Sekcji Brydża NOK.
4. Zapisy do Turnieju przyjmowane są przez  sędziów przed Turniejem i kończą się w momencie wyczerpania limitu miejsc.
5. Podział funduszu wpisowego: 70% na nagrody Turnieju; 10% na nagrody długofalowe i 20% na fundusz organizatora, w tym na wewnętrzne Turnieje dokształcające Sekcji Brydża NOK.
6. Zasady punktacji długofalowej (pdf) w Mistrzostwach Ursynowa:
za 1 miejsce – ilość par x1.5 (zaokrąglone w górę), za ostatnie miejsce 1pdf - obniżka automat; dodatkowo za 1, 2, i 3 miejsce odpowiednio +3, + 2 + 1; lokaty dzielone dzielą się PDF-ami (zaokrąglone w górę). Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
7. Postanowienia końcowe:
- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, konieczne jest przestrzeganie „Zasad dobrych obyczajów” - za ich nie przestrzeganie mogą być nakładane kary przez Sędziego zawodów, a w rażących przypadkach służby porządkowe Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
- organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podawania przyczyn.
- interpretacja w/w i innych zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
8. Daty Mistrzostw
ostatni wtorek m-ca o godz. 17.30:
styczeń - 28;
luty - 25;
marzec - 31;
kwiecień - 28;
maj - 26;
czerwiec - 30;
lipiec - 28;
sierpień -11; *
wrzesień - 29;
październik - 27;
listopad - 24;
grudzień - 29.

9. Daty Turniejów wewnętrznych - dokształcających
drugi i czwarty czwartek m-ca o godz 11.00:
styczeń: 09 i 23;
luty: 13 i 27;
marzec: 12 i 26;
kwiecień: 09 i 23;
maj: 09 i 23; *
czerwiec: 13 i 20; *
lipiec: 09 i 23;
sierpień: 13 i 20;
wrzesień: 03 i 24; *
październik: 08 i 22; *
listopad: 12 i 26;
grudzień: 10 i 17. *

* inaczej niz w tytule; wszystkie w/w Turnieje odbywać się będą w C.S.U.
ul. Polinezyjska 10.

Warszawa, 27.10.2019 r. Stanisław Wzorek.

Skład drużyny ligowej Team Natolin na sezon 2019/2020:
Włodzimierz Urbanowicz - kapitan
Bogdan Dejnakowski
Karol Kasperkiewicz
Edward Krusiewicz
Jacek Lipiński
Małgorzata Maruszkin
Joanna Serwatowska
Mirosława Swoboda
Jan Syska
Marek Szakun
Stanisław Wzorek - trener-koordynator

 

R E G U L A M I N

Turniejów brydża Sportowego podczas „Festiwali dla myślących”

 1. Organizatorem turniejów brydżowych są: Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcące-integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich”,
  ul. Podchorążych 49/61 w Warszawie, a koordynatorem Festiwalu jest Adam Zieliński tel.: 602 28 28 28.
 2. Turnieje przygotuje i przeprowadzi Sekcja Brydża Sportowego NOK.
 3. Zawody sędziuje sędzia wg regulaminu i zgodnie z przepisami PZBS, parami, na maxy, na dystansie od 22-26 rozdań.
 4. Zgłoszenia do turnieju brydżowego przyjmuje sędzia zawodów do chwili wyczerpania wszystkich wolnych  miejsc, ale nie dłużej niż 30 min przed zawodami.
 5. Wpisowe w wysokości 25 zł przyjmuje organizator Turnieju, które przeznaczone jest na koszty organizacyjne i nagrody rzeczowe.
 6. Nagrody /puchary, dyplomy itp./ przyznawane są za zajęcia miejsca od 1-6, lub od 1-3, w zależności od ilości uczestników.
 7. W zawodach nie wolno stosować wysoce sztucznych systemów licencyjnych np. „silny pas”.
 8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga na miejscu Sędzia zawodów
  i od jego decyzji nie ma odwołania.
 9. Podczas zawodów wymagane jest przestrzeganie dobrych obyczajów.
 10. W budynku gdzie rozgrywany jest Turniej, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.

Warszawa 02.01.2018 r.