start
onas repertuar fotokronika
smwyzyny
ofertanok rozkladzajec klubseniora wynajemsal kontakt
 

 

O sytuacji seniorów w Natolińskim Ośrodku Kultury

Seniorzy związani są z działalnością NOK od początków jego funkcjonowania. Obecnie, zgodnie z podjętą uchwałą przez Zebranie Przedstawicieli SM „Wyżyny” w roku (?), ciężar gatunkowy oferty programowej NOK został przesunięty w kierunku odbiorców określanych jako 50+, co wiąże się z rosnącą średnią wieku mieszkańców naszego osiedla. W związku z tym, liczba osób dorosłych korzystających z propozycji dostosowanych do tej grupy wiekowej wzrosła kilkukrotnie, czego przejawem jest również rzesza seniorów skupiona w dwóch organizacjach ogólnokrajowych i jednym klubie osiedlowym (Wrzos) powołanym specjalnie tylko dla mieszkańców naszej spółdzielni i finansowanym w ramach budżetu NOK.
NOK oferuje seniorom z Ursynowa zupełnie bogatą propozycję spędzenia wolnego czasu oraz uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych, które współfinansowane są przez Urząd Dzielnicy Ursynów  z różnych działów: kultura, zdrowie, opieka społeczna etc. Funkcjonują sekcje skupiające miłośników plastyki, teatru, wokalistyki, tańca towarzyskiego. Ważnym, bo oczekiwanym przez seniorów elementem oferty są koncerty i spektakle muzyczne odwołujące się programowo do lat młodości słuchaczy, przywołujące sentymentalne, pozytywne doznania emocjonalne, wzruszeniom nie ma końca.
Z kolei dla zawężonej do mieszkańców grupy seniorów (jeśli jest możliwość korzystają seniorzy spoza) oferta jest poszerzona o specjalną, przystosowaną do możliwości osób ograniczonych wiekiem, gimnastyka wzmacniająca motorykę układu kostno-mięśniowego. Ta forma, wobec niemocy państwowej służby zdrowia, cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza, że mamy szczęście do osób prowadzących, sympatycznych i rozumiejących stan ducha i możliwości fizyczne osób starszych, ale bez pobłażania dla prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Lenistwo i pogaduszki są wykluczone, liczy się efekt zdrowotny. Dla życia towarzyskiego, plotkarskiego, przeznaczone są cotygodniowe spotkania w trzech samodzielnych klubach, które zrzeszają kilkaset osób każdy, jednakże ich członkowie przenikają się wzajemnie, co mimo tego daje niemałą liczbę ok. 450 osób, oraz liczne potańcówki przy muzyce dancingowej, organizowane własnymi siłami i finansami.
Popularnością wśród seniorów cieszą się także tematyczne spotkania ze specjalistami od zdrowia, wizażu, ogrodnictwa czy kulisów tworzenia programów TV. Dziedzina wykładów i spotkań specjalistycznych będzie poszerzona o nowe tematy, o czym wspomnę poniżej.
Do ulubionych zajęć osób na emeryturze należą wszelkie formy turystyki, zwłaszcza zaś autokarowej, jedno lub wielodniowej. Udział finansowy spółdzielni w postaci pokrycia kosztów transportu, co obniża znacznie koszt udziału w ekskursji, pozwala na zorganizowanie 4/5 wycieczek rocznie, co spotyka się każdorazowo z przejawami niezwykłej wdzięczności uczestników wobec władz spółdzielni za ułatwienie uczestniczenia w tej atrakcyjnej formie spędzania wolnego czasu na emeryturze, atrakcyjnej w walory poznawcze i towarzyskie.
Pamiętamy także o uzupełnianiu edukacyjnych zaniedbań wśród seniorów związanych z brakiem znajomości lub z niedostateczną znajomością języka angielskiego. Prowadzony jest kurs dla trzech grup zaawansowania, który w efektach znacznie wspomaga porozumienia i poruszania się seniora we współczesnym świecie, tym fizycznym, jak i technologicznym.
Ponadto, dla seniorów z ambicjami publicystycznymi stworzyliśmy gazetkę – miesięcznik pn. „Życie Seniora Na Wyżynach”, w której niewielka liczba osób, (pamiętać należy, ze jest to najtrudniejsza forma ekspresji twórczej) ma możliwość wypowiedzi dziennikarskiej bądź literackiej, z kolei seniorzy – czytelnicy oczekują regularnego dostępu do kolejnych wydań i komentowania tekstów swoich koleżanek i kolegów, zwłaszcza, jeśli to są relacje z wydarzeń, w których sami brali udział. Gazetka jest też swoistym archiwum, pisanym i fotografowanym, ważniejszych wydarzeń z życia tej grupy społecznej. Osobiście chciałbym tę formę zaangażowania twórczego seniorów – publicystykę i wypowiedź literacką -  podnieść do rangi najwyższej i upowszechnić, przy wsparciu UD Ursynów, wśród ogółu ursynowskich seniorów.
Najbliższe tygodnie i miesiące zaowocują, taką mamy nadzieję wynikającą z naszych starań, nowymi i wartościowymi ofertami w zakresie aktywizacji działań prozdrowotnych, popularyzacji wiedzy humanistycznej i poradnictwa. Ponieważ nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Warszawy oraz Fundacją Edukacji Społecznej, a także z naszej inicjatywy we współpracy z Urzędem Dzielnicy w sprawie stworzenia Warsztatów Humanistycznych, zamierzamy wzbogacić propozycję edukacji dla osób 60+, tak jak to dzieje się w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, bez ograniczeń tematycznych, poprzez wysublimowanie potrzeb spośród kontaktujących się z nami seniorów i osób zbliżonych wiekiem do senioralnego a myślących już o swoim senioralnym statusie za kilka miesięcy lub roku czy dwóch.
Podsumowując i nie skarżąc się na los, życzyłbym sobie i seniorom, aby zrozumienie dla spraw ludzi w wieku dojrzałym i podeszłym było wśród władz spółdzielni i pracowników NOK na wysokim, na niezmiennym poziomie, a wyzbędziemy się obawy o poniesienie winy za wykluczenie społeczne jednostek spośród naszych mieszkańców. Robimy, co możemy, aby zapewnić starości należne miejsce w społeczeństwie, oparte na godności, szacunku i wyrozumiałości. Wszak robimy to dla siebie również, już za kilka lat…

opr. Janusz Olczyk

 

 
strona główna