NOK


 

ERRATA. Klub dyskusyjny o książkach
i rzeczywistości

Kolejne spotkanie klubu we czwartek 25 maja 2023, o godz. 18.30.
Temat dyskusji: O książkach dla dzieci.

 fundacja hipeterapia