NOK


utk

fundacja hipeterapiastowarzyszenie culanicobraPRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:
- wstęp do NOK tylko dla posiadaczy wejściówek i na 15 minut przed rozpoczęciem koncertu
- przed wejściem do NOK należy założyć maseczkę zakrywając usta i nos
- przy wejściu do NOK należy zdezynfekować ręce (korzystająć z automatu dozującego)
- zajmować można jedynie wyznaczone miesca na widowni
- na widowni może być zajęte nie więcj niż 50% miejsc

 


ZASADY UCZESTNICTWA
w zajęciach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych i realizowanych
w budynku Natolińskiego Ośrodka Kultury SM „WYŻYNY”

Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, warsztatach i zajęciach w NOK. Jego przestrzeganie jest obowiązkiem osób biorących w nich udział – jest to ważne ze względu na ochronę zdrowia.

Zasady ogólne:

 1. Udział w wydarzeniu i innych formach działalności NOK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją,
  nie wolno uczestniczyć we wszystkich formach działalności NOK.
 3. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłosić pracownikom NOK. Jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej ochrony pozostałych osób przebywających na terenie NOK.
 4. Podczas zajęć i w trakcie wszystkich wydarzeń kulturalnych obowiązuje dystans społeczny zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MKiDN
  i GIS, zasada ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie etc.) oraz obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren NOK.
 5. Podczas przemieszczania się (hole, korytarze, schody) oraz uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie obowiązuje podczas stałych zajęć (w salach) dla dzieci i młodzieży, warsztatów realizowanych w plenerze.
 6. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wydarzenia w NOK zostanie u Ciebie stwierdzony SARS-Covid-19 niezwłocznie zawiadom Organizatora,
  aby mógł podjąć niezbędne działania w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.
 7. NOK, w razie konieczności, zakłada możliwość bezdotykowego pomiaru temperatur. W razie prawidłowej temperatury pomiar nie będzie dokumentowany. W przypadku podwyższonej temperatury mogą obowiązywać inne procedury.
W NOK, do odwołania nie funkcjonuje szatnia, oraz wprowadzone zostają limity uczestników w zależności od wielkości sali.

Załącznik 1. Regulamin

Załącznik 2. Oświadzenie uczestnika o stanie zdrowia

Załącznik 3. Oświadczenie o stanie zdrowia dzieckaWięcej w zakładce repertuar.