start
onas
repertuar
fotokronika
smwyzyny
ofertanok
rozkladzajec
klubseniora
wynajemsal
kontakt

 

 

Adres Fundacji: 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3

Zarząd Fundacji
Piotr Janiec – Prezes

nok@nok.art.pl
www.nok.art.pl
tel. : 022 – 648 65 81

KRS 0000169247
REGON  015532490
NIP 951-20-83-749

Nr Konta 38 2030 0045 1110 0000 0043 6600

 

statut fundacji

sprawozdania finansowe

--------------------------------------------------------------------------

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci realizuje projekt partnerski pt. “Preventing social exclusion of children from families living in poverty or affected by violence - to promote, develop and improve European competences and solutions in this area”

realizacja projektu

Podręcznik dla profesjonalistów opisujący polskie, irlandzkie, greckie, rumuńskie i włoskie rozwiązania w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci dotkniętych ubóstwem lub przemocą w rodzinie - produkt końcowy projektu "Preventing of social exclusion of children from families living in poverty or affected by violence - to promote, develope and improve European competences and solutions in this area"

realizacja projektu

strona główna